Паркинг и гараж

  • Подземен гараж, достъпен с асансьор, подходящ за средни и малогабаритни автомобили; 24-часово обслужване – имайте предвид, че местата са ограничени, но винаги можете да запазите вашето още с резервирането на ста;
  • Позлването е платено 20 лева на ден
  • Входа за гаражите е от бул. Христо Ботев в ляво от входа на хотела.  
  • Външен охраняем паркинг  24-часово обслужване – имайте предвид, че местата са ограничени, но можете да си запазите към резервацията предварително;
  • Разполагаме с 2 броя места и цената е 20 лева на ден
  • Входа за паркинга е непосредствено до входа на хотела.